Vi har en del ribbåtar i Åmålsbutiken för visning.